When you sign up for the Get Slim Now Transformation With Unipower

When you sign up for the Get Slim Now Transformation With Unipower

Written By Ban thư ký website on Thứ sáu, ngày 03 tháng tám năm 2012 | 02:04

Khi bạn đăng ký chuyển đổi Nhận Slim Bây giờ, bạn nhận được:

– Cung cấp ba tháng của Unicity Nhận Slim Gói lõi bao gồm sản phẩm cốt lõi Unicity: Slim Bios đời sống, Matcha Bios đời sống, và hoàn toàn, Lean cũng như LiFiber Unicity. Những sản phẩm này hàng ngày được công thức đặc biệt để giúp bạn xem các kết quả mà bạn đang tìm kiếm.

– Một huấn luyện viên cá nhân, những người sẽ hướng dẫn bạn, bước từng bước, thông qua chuyển đổi của bạn. Huấn luyện viên thành công của bạn là hiểu biết về mọi khía cạnh của kinh nghiệm chuyển đổi và sẽ ở đó để giáo dục về dinh dưỡng, thể dục, lối sống, cũng như các sản phẩm mang tính cách mạng của Unicity.


– Truy cập để Tracker chuyển đổi. Unicity đã phát triển một chuyển đổi trực tuyến Tracker phần mềm sẽ cho phép bạn ghi lại lượng thức ăn của bạn, tập thể dục của bạn, và các yếu tố khác đánh giá sự tiến bộ của bạn và xem thực tế, kết quả đo lường.


– Một nhóm thành công cá nhân. Huấn luyện viên thành công của bạn sẽ yêu cầu bạn xác định năm người (thành viên trong gia đình, bạn bè, cộng sự) những người bạn tin rằng sẽ hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi của bạn. Những cá nhân này sẽ nhận được thông tin về quá trình chuyển đổi và được đào tạo để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn, và khi họ thấy kết quả của bạn và những gì để tham gia vào các chuyển đổi Nhận Slim, nó sẽ là nền tảng hoàn hảo cho bạn để nhảy bắt đầu nhượng quyền thương mại Unicity của bạn .

when you sign up for the Get Slim Now Transformation, you receive:

– A three-month supply of Unicity’s Get Slim Now Core Pack consisting of Unicity’s core products: Bios Life Slim, Bios Life Matcha, and Lean Complete, as well as Unicity’s LiFiber. These daily products are specially formulated to help you see the results you’re looking for.

– A personal coach who will guide you, step-by-step, through your Transformation. Your Success Coach is knowledgeable in every aspect of the Transformation experience and will be there to educate you about nutrition, fitness, and lifestyle, as well as Unicity’s revolutionary products.

– Access to the Transformation Tracker. Unicity has developed an online Transformation Tracker—software that will allow you to record your food intake, your exercise, and other factors—to gauge your progress and see real, measurable results.

– A personal Success Team. Your Success Coach will ask you to identify five people (family members, friends, associates) who you believe would be supportive of your Transformation efforts. These individuals will receive information about the Transformation process and be trained to help you achieve your goals; and when they see your results and what to participate in the Get Slim Now Transformation, it will be the perfect platform for you to jump start your Unicity Franchise.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s